Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sergej Balasanian (AM)