Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Otakar Ostrčil (CZ)