Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Miroslav Šmíd (SK)