Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Marin Goleminov (BG)