Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ivan Řezáč (CZ)