Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Zdenko Mikula (SK)