Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Milan Novák (SK)