Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jiří Pauer (CZ)