Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jaroslav Meier (SK)