Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Vasiľ Kazandžiev (BG)