Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Andrej Jakovlevič Štogarenko (UA)