Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Pavol Šimai (SK)