Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Petr Fiala (CZ)