Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Miro Bázlik (SK)