Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jaroslav Křička (CZ)