Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Oldřich Flosman (CZ)