Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jiří Bárta (CZ)