Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Karel Kohout (CZ)