Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Tadeáš Salva (SK)