Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Bratislavské hudobné slávnosti 1975

Vypracované v spolupráci s KMKD FHV UNIZA, študent Juraj Michalec. MICHALEC, J. Dokumentácia festivalu BHS 2, bakalárska práca. Žilina : KMKD FHV Žilinská univerzita v Žiline, 2014 Overené znamená, že máme aspoň jeden iný zdroj, kde je uvedené, že skladba naozaj odznela, alebo že interpret/súbor reálne účinkoval.
Bulletin 1975: link

Program BHS 1975

Bulletin BHS 1975