Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Bratislavské hudobné slávnosti 1967

Vypracované v spolupráci s KMKD FHV UNIZA, študentka Denisa Siekliková. SIEKLIKOVÁ, D. Dokumentácia festivalu BHS 1, bakalárska práca. Žilina : KMKD FHV Žilinská univerzita v Žiline, 2014. Overené znamená, že máme aspoň jeden iný zdroj, kde je uvedené, že skladba naozaj odznela, alebo že interpret/súbor reálne účinkoval. Bulletin zohnala študentka z SNK. Z dôvodu nekompletnosti materiálov sú časy v rokoch 1967, 1968 a 1969 len orientačné, určené na základe časov koncertov z ostatných ročníkov.
Bulletin 1967: link

Program BHS 1967

Bulletin BHS 1967