Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Bratislavské hudobné slávnosti 1966

Vypracované v spolupráci s KMKD FHV UNIZA, študentka Denisa Siekliková. SIEKLIKOVÁ, D. Dokumentácia festivalu BHS 1, bakalárska práca. Žilina : KMKD FHV Žilinská univerzita v Žiline, 2014. Overené znamená, že máme aspoň jeden iný zdroj, kde je uvedené, že skladba naozaj odznela, alebo že interpret/súbor reálne účinkoval. Bulletin zohnala študentka z SNK
Bulletin 1966: link

Program BHS 1966

Bulletin BHS 1966