Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave (SK)

(ročníky festivalu 1965–1974 ... zatiaľ)