Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Prahe (CZ)

(ročníky festivalu 1965–1974 ... zatiaľ)