Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Spevácky zbor súboru Technik (SK)