Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ladislav Holásek (SK)