Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Cecil Aronowitz (UK)