Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jaroslav Chovanec (CZ)