Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Vladimír Krejza (CZ)