Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Milan Kostohryz (CZ)