Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Martha Mödl (AT)