Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Milada Boublíková (CZ)