Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Heinz Holeczek (AT)