Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Marek Minárik (SK)