Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sylvia Sassová (HU)