Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Nadežda Krasnaja (SU)