Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ivan Sokol (SK)