Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Herta Maďarová (SK)