Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jozef Luptáčik (SK)