Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ferenc Farkas (HU)