Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Vladimír Žikić (SI)