Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sándor Sólyom-Nagy (HU)