Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Miroslav Kejmar (CZ)