Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Bedřich Kramosil (SK)