Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ausma Derkevicová (LV)