Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Arvid Klišan (SU)