Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Michail Chomicer (SU)