Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jozef Potočár (SK)