Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Richard Uškovitš (SK)