Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Vladimír Slujka (SK)